Spletni marketing omogoča, da so dobri rezultati mogoči.

Dobri rezultati so mogoči, če so ustvarjeni pogoji za doseganje ciljev. Spletni marketing ustvarja pogoje za doseganje ciljev. Za doseganje ciljev spletni marketing poskrbi predvsem z informiranostjo ciljne skupine obiskovalcev in uporabnikov spleta. Uporabniki spleta danes množično iščejo informacije, ki jim veliko pomenijo v vsakdanjiku. Danes temu primerno govorimo o informacijski družbi. Informacijska družba, je sodobna različica družbe, ki smo jo poznali pred desetletji. Množica informacij, ki se vedno bolj kopiči, lahko človeku koristijo, če jih zna pravilno uporabiti. Spletni marketing lahko oskrbi predvsem za dosegljivost informacij. Trženje, ki ga ponuja spletni marketing je preprosto in učinkovito. Spletni marketing ponuja zainteresiranim tudi veliko mero svobode pri odločanju. Svoboda pri odločanju omogoča kupcu, da izbere kar želi. Spletni marketing pomaga kupcem lažje dosegati informacije, poleg tega pa tudi izdelke in storitve. Spletno trženje je sodobne način doseganja kupcev in potrošnikov. Poleg tega pa lahko spletno trženje dosega tudi vse ostale udeležence trženja. Dosegljivost izdelkov, storitev in informacij v veliki meri oblikuje tržno uspešnost in konkurenčnost podjetja. Ob tem se podjetje mora zavedati, da je obisk spletne strani in izražena želja uporabnika spleta oziroma potencialnega kupca le del posla. Poleg tega mora poskrbeti še za množico drugih aktivnosti, ki omogočajo, da uporabnik spleta oziroma kupec, dobi kar je naročil. Velikokrat se s tem sprožijo tudi aktivnosti poprodajnih storitev. Poprodajne storitve omogočajo, da sta izdelek ali storitev v predvideni življenjski dobi uporabna, imata učinke in služita namenu. Brez poprodajnih storitev je v veliko primerih okrnjena uporaba, z zanemarjenjem kupcev preko slabe poprodajne storitve, pa se niža ugled podjetja. Za dober ugled podjetja je potrebno poskrbeti za odličnost v celotnem nizu aktivnosti. Uspešna prodaja največkrat še ne pomeni konca in zaključka aktivnosti povezanih s kupcem.

Spletni marketing je storitev sodobnih podjetji, ki je spreminja uveljavljene načine klasičnega in spletnega trženja.

Več o tem