Spletni marketing je vez prodajalca s kupcem prek spleta . Dejavnost spletnega marketinga pomeni hkrati množico aktivnosti, ki so potrebne, da izdelek ali storitev doseže kupca.

V današnjem času je spletni marketing prevzel vlogo, ki jo je svoj čas imelo trženje izdelkov in storitev . Pomembna sprememba se je zgodila z zavedanjem prednosti in potenciala, katerega prinaša splet. Spletni marketing je splet, kot poglavitno lastnost, prevzel potem, ko se je začela uveljavljati in postala svetovno uporabna, dostopna in znana. Začetki so bili na največjih trgih, kar je tudi povsem razumljivo, saj spletni marketing prvenstveno cilja na trge, ki imajo večji potencial. Seveda zaradi svojih značilnostih tudi majhni trgi niso bili posebej zanemarjeni. Posebnost majhnih trgov je, da se zaradi koncentracije zanimanja konkurence na velikih trgih, odpira možnost večinskega deleža določene storitve ali izdelka na manjšem trgu. Po pregovoru kdor prvi pride, prvi melje, ima največkrat na novem trgu največ možnosti za uspeh prav ponudnik izdelka ali storitev, ki na trgu prvi nastopi. Spletni marketing je v tem pogledu mogoče še bolj dovzeten do manjših trgov kot klasično trženje, saj splet v veliki meri odpravlja razdalje, ki so bile pri klasičnem trženju prisotne. Mamljivost majhnega trga v primerjavi z velikim je v vseh konkurenčnih prednostih, ki jih vodilni na trgu ima. Konkurenčne prednosti na majhnih trgih, ki spletni marketing zanimajo so doseganje posebno visokih cen ob uvajanju novega izdelka ali storitev na trg. Za nove izdelke in storitve na trgu je značilno, da je zanimanje za izdelek ali storitev takrat v največ primerih veliko, predvsem pa v času uvajanja novega izdelka ali storitve kupci veliko lažje sprejemajo višjo ceno.

Pri uvedbi novega izdelka ali storitve na trg je za uspešen spletni marketing ključnega pomena učinkovita oglaševalska aktivnost, ki v veliki meri pripomore ne zgolj v uveljavljanju izdelka ali storitve na trg, ampak tudi pri upravičevanju višje cene na začetku trženja.

http://www.red-orbit.si/