Spletno oglaševanje je aktualno trženje .

Opazimo ga predvsem uporabniki spleta, spletno oglaševanje nas spremlja ob praktično vsakem obisku. Da bi ga razumeli, se je najbolje postaviti v vlogo ponudnika izdelkov ali storitev. V tej vlogi se je zagotovo znašla že vsaka odrasla oseba. Vsakdo je že prodal večji ali manjši del svoje lastnine. Nekateri so v ta namen uporabili spletno oglaševanje. Del ponudbe pa še vedno vztraja na klasičnih načinih oglaševanja, čeprav je v nekateri segmentih takšno oglaševanje že praktično izumrlo. To najbolj opazimo predvsem pri tiskanih medijih, ki so bili nekoč polni oglasov oziroma oglaševanja raznih ponudb, danes pa je ta prostor praktično brez oglasov oziroma se na njih izjemoma oglašujejo ponudbe. Klasično oglaševanje je prezrto, spletno oglaševanje pa pridobiva na veljavi. Prednosti so mnoge, predvsem gre za lažjo dostopnost, enostavnost ter učinek. Dostopnost omogoča razširjenost spleta ter množična uporaba naprav, ki podpirajo uporabo spleta. S tem je omogočeno, da spletno oglaševanje uporabljamo bodisi na strani ponudbe kot povpraševanja. Ponudba pomeni, da lahko na spletu ponudimo izdelke ali storitve. Povpraševanje pa takrat, ko želimo izdelke ali storitve pridobivati. Enostavnost je omogočena z orodji in drugimi pripomočki, ki nam poenostavijo ustvariti spletno oglaševanje oziroma javnosti sporočiti našo namero povpraševanja ali ponudbe. Učinek oglaševanja lahko povečamo z znanjem trženja na tujih trgih. Splet je svet spremenil v globalno vas, kar pomeni, da lahko tržimo praktično kjerkoli po svetu. Tega dejstva so se zavedali tudi ponudniki podpornih dejavnosti, ki omogočajo trženje na praktično vseh koncih sveta. Od teorije do prakse pa kljub vsemu napredku in znanosti pa proces ni nujno enostaven, dostopen in učinkovit. Pojavljajo se razne ovire, ki so zelo raznolike. Globalna razširjenost storitev ima tudi siva področja, katerih značilnost je predvsem majhnost trga.

Spletno oglaševanje je vsekakor prihodnost, večji in hitrejši razvoj je mogoče pričakovati predvsem na večjih trgih.