Spletno oglaševanje zahteva strateško načrtovanje .

Strateško načrtovanje spletno oglaševanje lahko spremlja od vsega začetka, lahko pa se odločimo za postopne spremembe. Ko želimo prodati blago ali storitev, moramo to našo namero sporočiti javnosti oziroma potencialnim kupcem. Danes v mnogih primerih avtomatsko izberemo spletno oglaševanje. Dostopno in praktično brezplačno je za tako kupce kot potrošnike, dosega velik krog potencialnih kupcev, v določenih primerih pa gre za ekskluzivno tako oglaševanje kot povpraševanje. Vendar na slovenskem trgu kmalu pridemo do spoznanja o ovirah, ki omejujejo oziroma zmanjšujejo njegovo učinkovitost. V Slovenij ima spletno oglaševanje omejitve predvsem z velikostjo trga ter drugimi njegovimi posebnostmi. Strateško načrtovanje mora to upoštevati ter predvidevati alternative. Te se aktivira, ko spletno oglaševanje na slovenskem trgu ni bilo uspešno. Alternative nudijo tuji trgi, ki imajo drugačne značilnosti in tudi posebnosti. Prednost je v večjem trgu, slabost pa je v tujem jeziku in drugačnih navadah potrošnikov. Nekaj pomoči pri premagovanju jezikovnih ovir nam nudi splet, vendar je uporabnost od trga do trga različna. Pri spletno razvitih trgih je pomoč lahko večja, ker imamo na spletu več možnosti za prepoznavanje izrazov in drugih značilnosti ter posebnosti komunikacije. Obratno je pri trgih z manj razvito spletno prakso pomoč šibkejša oziroma moramo porabiti več časa za iskanje želenega. Za spletno oglaševanje lahko dodatno poiščemo na spletu pomoč, ki je načeloma mogoča v vseh njegovih segmentih. Praktično pa so pomoči v posameznih segmentih bolj ali manj prisotne in tudi koristne. Odločitev za enega od pristopov pri prodaji blaga ali storitev je odvisna tudi od želje po večji ali manjši udeležbi v procesu oziroma izvedbi. Nekateri so radi v popolnosti udeleženi, drugi obratno raje izvedbo zaupajo profesionalnim izvajalcem. Samostojna udeležba prihrani sredstva in nudi možnost povečati dobiček, zahteva pa veliko znanja in veščin.

Spletno oglaševanje lahko zaupamo profesionalcem ali strokovnjakom ali ga izvedemo samostojno.

https://www.red-orbit.si/storitve/facebook-oglasevanje