Strojni omet je enostavnejša različica klasičnega ometa. Poenostavitev ne zgolj skrajša čas izvedbe, ampak pomeni tudi pomemben napredek pri varovanju zdravja. Kljub poenostavitvi, se strojni omet nekaterim postopkom ne more izogniti. Morebitne talne obloge in okna moramo zaščititi.

Kakovost strojnega ometa določa več dejavnikov

Temeljni premaz pri strojnem obmetavanju zidov ni potreben. Prav tako kot klasični, tudi strojni omet zahteva predpripravo površine. Odstraniti je potrebno odpadle delce zidakov. Brez odstranitve, bi v prihodnosti na površini nastale razpoke. Prav tako tudi strojni omet zahteva uvrstitev slabo vezanih zidakov. S tem se prepreči nastanek nepravilnosti na površini v prihodnosti. Na splošno mora biti ometna podlaga nosilna, ravna in čvrsta, oblikovno mora biti dovolj stabilna, biti mora enakomerno vpojna, ne sme biti vodoodbojna ter mora biti homogena, biti mora suha, hrapava, odprašena ter brez nečistoč, površina ne sme biti zamrznjena. Površina mora biti pripravljena vsaj tri dni pred vgradnjo. Enako je v pripravljalnih delih potrebno iz prostora odstraniti vse morebitne ovire pri nanašanju. Ker zahteva strojni omet preciznost, nam lahko vsaka prekinitev zaradi ovir prinese nepravilnosti pri nanosu. Naprava za strojni omet mora prav tako biti postavljena na mestu, ki omogoča enostavno vnašanje materiala iz vreč. V njih je industrijsko pripravljen material, ki se ob dodatku vode pretvori v omet. Odlikuje ga ustrezna tlačna in upogibna trdnost ter vsestranska uporabnost in enostavna vgradnja. Pri nanosu je potrebno paziti na ustrezno temperaturo okolice, malte in podlage same. Priporočljive so temperature med pet in petindvajset stopinj Celzija. Zaželena je čim bolj enakomerna debelina nanosa. Čas sušenja nanosa je odvisen od debelina nanosa, letnega časa, vrste ometa. Načeloma znaša od deset do štirinajst dni za vsak centimeter debeline. Osušen omet je podlaga za peskanje, polaganje keramike, tapet ali raznih drugih oblog. Strojni omet lahko izvedemo sami ali prepustimo izvedbo izvajalcem, dobre reference so dobra osnova njihove izbire. Za več nasvetov o izdelavi ometov si oglejte stran www.merkur.si.