Arhiv Značk: prevajanje

Prevajanje besedil in tolmačenje

Prevajanje vsebuje prevajanje besedil , tolmačenje ter mnoge druge storitve. Prevajanje besedil je ena izmed osrednjih dejavnosti, ki prevajalske agencije zelo zaposluje. Prevajalska agencija poleg prevajanja besedil omogoča tudi tolmačenje. Tolmačenje je aktivnost prevajalske agencije, ki pomeni prenos pomena govorjene besede. Govorjena beseda se danes prevaja ob raznih priložnostih. Prevajalska agencija tolmačenje izvaja predvsem v poslovnem svetu ter povsod, kjer poteka komunikacija na formalnem nivoju. Prevajalske agencije se danes odločajo tudi za izzive sodobnega sveta.

V sodobnem svetu ima prevajalska agencija veliko možnosti za izpopolnjevanje tako kvalitete kot kvantitete svojega poslovanja. Prevajalska agencija se lahko usmeri v smer informacijskega prevajanja. Gre za dejavnost, ki omogoča hitro in enostavno prevajanje besedil preko informacijske tehnologije. Prevajalska agencija mora v tem primeru sodelovati s strokovnjaki s področja informacijske tehnologije. Prevajanje besedil v tem primeru poteka na enostaven način, zato je zaželenost vedno večja. Prevajalske agencije imajo preko sodobne tehnologije tudi mnoge druge sodobne tehnologije. Danes prevajalska agencija brez sodobne tehnologije ne more dobro delovati. Zato se prevajalska agencija iz leta v leto posodablja z vedno bolj sodobnimi rešitvami. Prevajalske agencije lahko napredek tako dosegajo na enostaven način. Prevajanje besedil in tolmačenje še vedno ostajata klasični storitve. Tolmačenje in prevajanje besedil sta dejavnosti, ki generirata vse ostale dejavnosti prevajalske agencije . naročniki največkrat zahtevajo prevod v takšni ali drugačni obliki.

Prevod je dober takrat, ko prenese pomen besede iz izvirnega na ciljni jezik. Kakovost je zelo pomembna. Prevod omogoča, da se sogovornika ali več sogovornikov, ki govorijo in razumejo različne jezike, sporazumevajo. Dober prevod mora poleg razumevanja upoštevati vse zahteve prevoda. Prevod mora biti predvsem točen, razumljiv in ohranjati sporočilno vrednost izvirnika. V splošnih zahtevah težav načeloma ni. Se pa zahteve tako naročnika, kot tudi splošno znane zahteve prevajalske dejavnosti in aktivnosti stopnjujejo z vnašanjem strokovnih izrazov. Prevajanje je danes sogovornik med osebami, ki govorijo različne jezike.

http://prevodialkemist.si/

Prevajanje nuja sodobne komunikacije

Prevajanje je nuja, če želimo, da je sodobna komunikacija kakovostna.

Sodobna komunikacija je hitra in aktivna. Prevajanje takšne komunikacije mora biti temu primerno hitro in intenzivno. V sodobnem času je prevajanje doživelo že marsikatero spremembo. V veliki meri spremembe v prevajanje vnaša sodobna informacijska tehnologija. Sodobna informacijska tehnologija je do današnjih dni postala vedno bolj zmogljiva in dostopna. Prevajanje mora temu trendu slediti. Sodobna informacijska tehnologija je posegla tudi v prevajanje. Sodobno prevajanje tako pozna nekatere nove načine prevajanja, ki v preteklosti niso bile znane. Prevajanje sodobnega časa ima svoje prednosti, kot tudi pomanjkljivosti, ki čakajo na izboljšave. Sodobno prevajanje je hitro, omogoča hitre prevode, prevodi so tudi bistveno bolj dostopni. Lastnost, ki bo v prihodnosti doživela spremembe je predvsem kakovost prevoda. Kakovost sodobnega prevoda s pomočjo sodobne informacijske tehnologije je odvisna od jezika, tako izvirnega, kot ciljnega ter mnogih drugih lastnosti. V najslabših primerih se je potrebno zavedati, da prevodi mogoče niso najbolj natančni. Prevod je v temu primeru kakovosten predvsem zaradi dodatne kontrole osebe, ki se za takšno prevajanje odloči. Sodobna tehnologija lahko pondi prevod, vendar se v njem lahko skrivajo nepravilnosti. Te nepravilnosti lahko zlahka popravi oseba, ki je vešča prevajanja. Slabosti takšnega prevajanja so izrazite pri manjših jezikovnih skupinah. Lastnost sodobne tehnologije je med drugim ta, da se izboljšuje skladno z množičnostjo uporabe. Kar pomeni, da so izboljšave dosegljive predvsem za množične jezikovne skupine , manj pogoste pa so izboljšave za manj množične jezikovne skupine. Za kakovost prevoda je poleg strokovne prisotnosti, na voljo tudi uporaba prevoda v druge jezike. Tako lahko z uporabo prevoda v več množičnih jezikov, dobimo več predlogov, med katerimi izberemo najbolj ustreznega. Izkušnje sodobnega prevoda se pridobivajo predvsem z pogosto uporabo. Pogosta uporaba nam omogoča pridobivanje veščin, ki niso značilne za klasične oblike prevajanja.

Prevajanje bo vedno bolj pogosta in zahtevna aktivnost sodobnega človeka.

Prevajalska agencija, kakovost na prvem mestu

Prevajalska agencija nudi kakovost na prvem mestu .

O kakovosti storitev, ki jih prevajalska agencija nudi strankam, govorijo dobre izkušnje in reference. Dobre izkušnje in reference so najbolj pozitivno izražene na naročnikih, ki se vedno znova vračajo z novimi prevajalskimi zahtevami. Naročnik, ki mu prevajalska agencija nudi na kratko najboljše, največkrat ne bo povpraševal po prevajalskih storitvah pri drugih prevajalskih agencijah. Dobre izkušnje vodijo naročnike v rutino, kar pomeni za prevajalsko agencijo poleg dobrega imena tudi zagotovilo in podporo za dobro poslovanje v prihodnosti. Prevajalska agencija lahko deluje in se razvija le, če je konstanto nagrajena za svoje aktivnosti. Poleg tega mora prevajalska agencija misliti na prihodnost in usmerjati svoje aktivnosti tudi v posodabljanje, nadgrajevanje, širjenje prevajalskih storitev. Širjenje lahko prevajalska agencija izvaja na področju jezikov, na strokovnih področjih, na različnih oblikah končne oblike prevoda. Nadgrajevanje prevajalska agencija dosega s sledenjem, uvajanjem, nadzorom in morebitnim popravkom na področju pravopisa, slovnice in sloga. Znano je, da se mora vsak prevajalec za svoje področje dela učiti ter znanje spremembam primerno nadgrajevati. Tako kot v večini poklicev, sledenje razvoju pomeni ohranjanje delovne sposobnosti. Z mirovanjem na tem področju in neaktivnostjo aktivnost zastari, s tem pa je onemogočeno izvajanje sodobnih zahtev naročnikov. Pri prevajanju je zelo pomemben del spremljanje področja prevajanja. Z rednim spremljanjem dogajanja in sprememb, je raziskovanje krajše, prevod pa boljši. Sama raziskava strokovnega področja prenosa besed, kot tudi njenega pravilnega zapisa v ciljnem jeziku, je v veliki meri temelj, na katerem lahko prevajalec ustvari dober prevod. Komunikacijske potrebe se iz dneva v dan večajo in spreminjajo. Nekoč klasične in množične načine komuniciranja, so danes zamenjale sodobni. Takim spremembam se mora prevajalska agencija prilagajati. Brez aktivnega in intenzivnega prilagajanja lahko prevajalska agencija svoj obstoj ogrozi oziroma zaostane za tekmeci na trgu.

Prevajalska agencija pridobiva na pomenu spričo povečanja vedno bolj raznolikih komunikacijskih potreb.

Prevajanje za vsakogar

Prevajanje, ki skrbi za razumevanje tujih jezikov se je skozi prostor in cas spreminjalo. Predvsem je prevajanje z napredkom postalo množicno dostopno v svoji osnovni in preprosti razlicici.

Razlikovati je namrec treba prevajanje v osnovni razlicici, kjer je važno, da se razume pomen besed, pravilnost zapisa pa je stranskega pomena, z uradnim prevajanjem, ki je natancen prenos pomena besed , brez pravopisnih in drugih napak v zapisu.

Prevajanje v uradni razlicici bo še naprej zaupano prevajalskim agencijam, osnovne razlicice bodo domena preprostih komunikacijskih kanalov. Pomembni so za preprosto izmenjavo besedil v razlicnih jezikih. Ker so jeziki razlicni in veckrat težje razumljivi ali celo nerazumljivi, je potrebno prevajanje. Sodobne tehnologije omogocajo kar nekaj orodji za prevajanje. Pri uporabi teh orodji je kljub temu vedet nekaj osnovnih lastnosti. Takšno prevajanje ni nujno tocno, zato je potrebno ali znanje tujih jezikov, ali pa dodatno prevajanje. Najlažje je, ce oseba, kateri je sporocilo namenjeno zna tuj jezik, v katerem je sporocilo zapisano vsaj v osnovah. Na ta nacin bo razumela vsaj osnovo sporocila, znala bo koristno uporabit informacije, ter po potrebi nadaljevati komunikacijo. V primeru, da oseba ne zna tujega jezika v katerem je zapisano sporocilo se mora ali obrniti na prevajalsko agencijo ali pa najti kakšen alternativen nacin. Dober alternativen nacin predstavljajo veliki jeziki oziroma jeziki, ki jih govorijo širše množice. Informacijska in ostala sodobna tehnologija je vedno usmerjena v izboljšave in popravke, ki so najprej namenjene velikim jezikom oziroma velikim jezikovnim skupinam. Manjše jezikovne skupine kot je slovenšcina so pri tem prikrajšane. Zato mora oseba, ki hoce tuje besedilo prevesti v slovenšcino koristiti dva ali vec tujih jezikov, ki jih seveda vsaj v osnovah obvlada. Na ta nacin bo alternativa prevajanja potekala tako, da bo prevajanje najprej prevedlo iz tujega v drug, najbolje kar se da množicen jezik. Sledi prevajanje v slovenski jezik.

Balkanski jeziki, množica jezikov

Balkanski jeziki so množica jezikov, ki se v govornem komuniciranju in sporazumevanju uporabljajo na Balkanu. Območje Balkana se nahaja na Jugovzhodu Evrope. V polkrožni črti se severna meja razteza od Črnega do Jadranskega morja. Severno mejo predstavljajo južni del Slovenije, Hrvaška, Srbija, Romunija in Bolgarija. Na zahodu, jugu in vzhodu so omejeni z mojem, natančneje Jadranskim, Jonskim, Sredozemskim, Črnim morjem, ter ožinama Dardanele in Bospor.

Skupno število držav, kjer se govori balkanski jeziki je 13. Pri tem se v podrobnejši delitvi delijo na države, ki so v celoti na območju Balkana, na tiste katerih ozemlje, je večinoma na Balkanu, ter države, katerih večina ozemlja ni na Balkanu. Države, ki so večinoma izven območja Balkana so Turčija, Slovenija, Romunija in Italija, države, ki so večinoma na ozemlju Balkana so Hrvaška in Srbija, države, ki so v celoti na ozemlju Balkana so Makedonija, Kosovo, Grčija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina in Albanija

Balkanski jeziki je pomemben v svetovnem merilu . V zgodovini zaradi strateških interesov, dogodkov in procesov, ki so se skozi zgodovino odvijali na ozemlju Balkana. V zadnjem obdobju balkanski jeziki postajajo vedno bolj prisotni v strategijah in prioritetah gospodarskih interesov držav Zahodne Evrope, pa tudi Rusije ter drugih svetovnih velesil.

Sporazumevanje je ključnega pomena pri čisto vsakem odnosu, pa naj se gre za ekonomske, kulturne in druge interese in motive, balkanski jeziki pri tem niso izjema. Težavnost, s katero se tujci, ki želijo znati balkanski jeziki, srečujejo so predvsem posebnosti, katere njihov materni jezik nima. Pri tem je zanimivost balkanskih jezikov, da obsegajo skupine jezikov, ki so si med seboj na eni strani podobni, na drugi strani pa jezike, ki nimajo veliko skupnega. Kar je v istem hipu prednost in slabost za tujca, ki se hoče balkanski jezik naučiti uporabljati v vsakdanji komunikaciji.

Balkanski jeziki so vsekakor dobrodošla priložnost, ki se hočejo dobro sporazumevati na Balkanu.

Povzeto po http://www.prevodialkemist.si/kategorije/prevajanje

Lastnosti sodnih tolmačev

Zelo dobro mora poznati pravne izraze. Biti mora komunikativen, nevtralen in zbran. V vsakem trenutku mora opravljati prevajanje in ne z naprimer obtoženim kramljati. Vsak trenutek mora vedeti kaj kdo izjavlja.
Večje so težave, ko poteka prevajanje v manj razširjenih tujih jezikoh. Zelo praktično je, če ptrevajalec obvlada več tujih jezikov. Lahko se zgodi, da prevajalec na sodišču zna veliko več kot lahko pove na sodišču.

Lastnosti sodnih tolmačev.

• Vestnost in natančnost; prevajanje ne dopusti olepševanja, spreminjanja, dodajanja, odvzemanja in komentiranja. Govorjenje mora biti jasno, prevajati natančno in vestno. Veže ga zaprisega in, če jo krši je lahko suspendiran. Sodni tolmač je odškodninsko odgovoren , če namerno ali iz malomarnosti zakrivi škodo stranki. Svoje delo mora opravljati redno, ne sme brez neutemeljenih razlogov odklanjati svojega dela, če to zahteva sodišče. Lahko se ga kaznuje z denarno kaznijo, če se izogiba svojim obveznostim, ki jih ima do sodišča. Vse obveznosti so zapisane v Uradnem listu in je prevajalec z njimi seznanjen.
• Nepristranskost; sodni tolmač mora biti nevtralen, izogibati se mora razpravam s stranko, če je nepotrebna. Če je sodni tolmač v sorodstvenem razmerju s sodnikom, tožilcem, stranko ali drugimi udeleženci sodnega postopka, ga je potrebno zamenjati in prevajanje mora opravljati drug sodni tolmač.
• Strokovnost; znati morajo hraniti zaupne podatke, nikoli ne smejo zlorabiti zaupanje, biti morajo raziskovalnega duha, neprestano se morajo izobraževati in izpopolnjevati na jezikovnem področju in strokovnem področju. Nikoli se ne smejo izkoriščati z informacijami, ki jih dobijo na sodišču. Njihovo delo je samo prevajanje in tu se mora vse končati. Zelo morajo biti previdni, ko naletijo na znane osebe. Zavezani so k molčečnosti.
• Prilagodljivost in samostojnost; vedno mora biti samostojen in prilagodljiv, obvladati mora komunikacijo, spretnosti z ljudmi na različnih ravneh.
Biti sodni tolmač je zahtevno in odgovorno delo, zato naj ga opravljajo samo sposobni ljudje. Preden se odločite za to težko izkušnjo premislite za začetek le o klasičnem prevajanju katerega lahko opravljate tudi v tej agenciji, kasneje pa se vam morda ponudi priložnost za sodno prevajanje.

Prevod iz angleščine lahko zahteva veliko strokovnega znanja-prepustite ga strokovnjakom

Prevajanje v različne jezikePrevod iz angleščine je to kar obvladam bi rekel marsikdo, ki se je v šoli učil angleškega jezika, se dodatno uril v njem med potovanjem po svetu. A v trenutku, ko dobite na mizo strokovno besedilo, ki ga je potrebno prevesti iz angleščine v naš materni jezik ste nenadoma izgubljeni, kot, da ne poznate prav nobene besede. Namesto, da se usedete za računalnik in si pomagate s katerim izmed spletnih ali računalniških prevajalnikov se raje odpravite na spletne strani, kjer vam samostojni prevajalci in prevajalske agencijo nudijo prevod v kratkem času, za malo denarja. S tem bodo prihranjene mnoge skrbi, dragocen čas in denar, v kolikor potrebujete prevod za kaj zelo pomembnega pa boste tako ohranili še vaš ugled. V svetu je prav angleščina tisti jezik, ki ga govori največji delež populacije, brez znanja tega jezika ali brez vsaj približnega prevoda iz angleščine, bi le stežka kupovali v svetovnih spletnih trgovinah, preko spleta kupovali letalske vozovnice, še manj potovali po svetu in iskali tako osebne, kot tudi poslovne stike. Prevod je postopek, ki ni niti malo enostaven saj zahteva veliko mero občutka za ta tuj jezik, prevajalec, ki se ukvarja z prevodom iz angleščine v katerikoli drug jezik mora biti strokovno podkovan in zelo dobro pozna tisto področje, ki ga prevaja. Angleščina je prav gotovo najpomembnejši svetovni jezik, večina tehnične, politične, strokovne ter marketinške literature nastaja prav v angleškem jeziku. Kvaliteten prevajalec, ki opravlja prevod iz angleščine se zaveda, da zahtevajo določena področja, to je predvsem pri prevajanju strokovnih besedil, poglobljeno strokovno znanje in pravilno rabo terminologije. Prav zato je pomembna skrbna izbira prevajalca, v prevajalskih agencijah pa imajo večinoma strokovnjake za tovrstna specifična področja. Strokovne prevode iz angleščine v slovenščino lahko opravljajo le izkušeni sodni prevajalci ter prevajalci za različna strokovna področja.

Prevajanje kuharskih receptov

Če se nekdo loti prevajanja, je zelo priporočljivo, da si poišče področje za prevajanje, ki ga zanima. Področja so raznovrstna in če se posameznik specializira za posamezno področje in ga to področje zelo zanima, bo na tem področju uspešen in iskan. Eno od področij je tudi prevajanje kuharskih receptov in celotnih kuharskih knjig.

Kuharski recepti so zanimivi za prevajalca

Prevajanje receptov ni samo zanimiva dejavnost, lahko je tudi zelo zabavna. Hkrati ko se nekdo ukvarja s prevajanjem recepta, lahko tudi ta recept preizkusi. Kljub temu, da se pri prevajanju zelo zabavajo, morajo biti pri prevodih zelo pozorni. Zelo morajo paziti ko prevajajo merske enote. Tu so lahko napake zelo usodne za uspeh recepta. Nato je potrebno paziti na posamezne začimbe. Vsaki državi niso dosegljive vse začimbe, zato je dobro, če sam zna nadomestiti posamezno začimbo ali jo tudi izpustiti brez posebnih posledic.

Zelo zanimivo in velik izziv je prevajanje kuharskih knjig. Poznamo kar nekaj zelo priznanih kuharskih strokovnjakov po svetu in prevodi njihovih knjig so vsekakor zelo iskani in dobrodošli. Če se nekdo loti prevodov v slovenski jezik, lahko prevaja tudi obratno iz slovenskega jezika v tuj jezik. Če se namenimo v knjigarno, bomo na policah zasledili zelo veliko kuharskih knjig, ki bi lahko vsebino prevedli v različne jezike. Izpopolnjevanje na področju kulinarike je pameten izziv in delo na tem področju ne bo nikoli zmanjkalo. Le lotiti se ga je potrebno in pri tem tudi vztrajati.

Še več na temo prevajanja si lahko preberete na tej tematsko sorodni spletni strani.