Arhiv Značk: zaposlitev

Delovna mesta, vedno izziv

Delovna mesta so vedno zaposlitveni izziv .

Izzivi so del življenja vsake osebe, z njimi se vedno soočamo. Zaposlitev je za mnoge izziv, s katerim uresničujejo številne osebne cilje, svoj pomen pa ima tudi širše. Okolje, kjer je manjša brezposelnost ima večje možnosti za razvoj in napredek. Številni praktični primeri kažejo, da gre dobro okolju in družbi, kjer delovna mesta niso težava oziroma je za vsakega, kateri je pripravljen poprijeti za delo vedno dovolj priložnosti. Največji izziv je najti zaposlitev , predvsem to velja za prvo iskanje. Takrat predvsem manjkajo delovne izkušnje, ki jih mnogi potencialni delodajalci zahtevajo od kandidatov, kateri kandidirajo za ustrezna delovna mesta. Iskanje je lahko s tem oteženo, zaradi tega pa vseeno ne velja obupati. Svoje boljše možnosti moramo poiskati preko priložnosti, ki se nudijo. Iskanje lahko opravimo na več načinov. V prvi vrsti moramo najti prosta delovna mesta, ki se v danem trenutku ponujajo. Eden osrednjih virov tovrstnih informacij je Zavod za zaposlovanje, zelo uspešno alternativo pa predstavlja zaposlitven portal. Njegova prednost je dejstvu, da se je na trgu izpostavljen konkurenci, zato išče konkurenčne prednosti. Prav te, pa lahko iskalcem zaposlitve koristijo. Velikokrat so rešitve na dlani že takoj, ko jih obiščemo. Prva stran je zanje največkrat odločilna, zato zaposlitveni portal že na prvi strani ponudi več možnosti iskanja oz. delovna mesta po različnih kriterijih iskanja. Tako lahko obiskovalec išče na način, ki mu je najboljši in po njegovem prepričanju prinese najboljše rezultate. Možnosti prinašajo iskalniki, ki preko najbolj učinkovitih kriterijev iskanja ponudijo rešitev. Druga je možnost je iskanje preko izpostavljenih delovnih mest, tretja preko izpostavljenih delodajalcev, obstajajo pa še številne druge možnost. V vseh primerih so delovna mesta izpostavljena, kar pomeni, da je lahko izbor enostavnejši za osebo, ki jih išče.

Delovna mesta je potrebno iskati z veliko mero optimizma ter prilagajanja trenutnim razmeram na trgu dela.

Poišči delo, zakonitosti iskanja

Poišči delo je lahko izpolnjen cilj, če se opremo na zakonitosti iskanja .

Zakonitosti iskanja so v osnovi preproste. Cilj poišči delo ima na trgu v danem trenutku točno določeno situacijo, določata jo ponudba in povpraševanje. Glede na pretekla obdobja je stopnja brezposelnosti večja ali manjša. V primeru, da za cilj poišči delo velja več povpraševanja, bo kandidat imel manj možnosti za uspeh. Ker ima delodajalec na voljo več izbire. Obratno pa v primeru, ko ima za kandidat za cilj poišči delo več ponudb, so možnosti delodajalca manjše. Temu primerno različne so aktivnosti, ki imajo za cilj uspešno kandidirati. Za zaposlitev, ki ima več povpraševanja kot ponudbe, imamo večje možnosti za uspeh takrat, ko lahko ponudimo večjo dodano vrednost lastnih delovnih sposobnosti. Doseganje takih sposobnosti ne pride čez noč, ampak mora zaposleni veliko vlagati v izobraževanje, izboljševanje sposobnosti in v vse podobne aktivnosti. Prednosti takšnega početja so velike, imajo pa tudi nekatere slabosti. Predvsem so slabosti izrazitejše, če kandidat ni prilagodljiv in želi opravljati zgolj ožje področje. V primeru, da je bolj prilagodljiv pa težav praktično ni. Ob tem lahko spozna prednosti takšne prilagoditve. Te bodo toliko bolj koristne in učinkovito, kolikor bolj novo bo področje dela in zastavljenih nalog. Cilj poišči delo bo imel več možnosti, omogočajo jih nova znanja in izkušnje. Prednosti večje dodane vrednosti sposobnosti pa so velike. Gre za danes večini znan koncept celo življenjskega učenja. Pri tem gre za pomemben premik v mišljenju iz preteklosti, ki je predvidevalo učenje zgolj v času izobraževanja za poklic. Poleg tega so bile v preteklosti pogosto prisotne prakse, ki niso motivirale pri pridobivanju večjega obsega znanja. Cilj poišči delo ima v takem primeru manj možnosti za uspeh. Danes so takšne negativne prakse k sreči v glavnem preteklosti.

Cilj poišči delo je lažje dosegljiv, če znamo vnovčiti vse svoje sposobnosti.

Spremno pismo, predstavitev kandidata

Spremno pismo omogoča predstavitev kandidata ter omogoča odločitev delodajalca. Delodajalec zahteva predstavitev kandidata zaradi lažje izbire. Spremno pismo je formalnost, mimo katere preprosto ne gre v večini primerov. Kandidata spremno pismo predstavlja v vseh potrebnih informacijah. Spremno pismo je lahko zapisano na več načinov.

Lahko je avtorska, lahko pa je spremno pismo zapisano s strani tretje osebe. Spremno pismo, ki je avtorsko delo ima nekaj prednosti. Avtor je hkrati tudi kandidat. To pomeni, da bo v naslednjih korakih, ki jih predstavlja intervju ter morebitni preizkusi kandidata, lahko zapisano tudi prikazal na najboljši možni način. Intervju na drugi strani lahko veliko pove o samem kandidatu. Njegov način nastopa lahko pomeni prednosti, zato je intervju potrebno opraviti z veliko samozavesti. Intervju lahko pokaže potencialnemu delodajalcu nekatere lastnosti, ki so izjemno pomembne. Sposobnost odločanja je lastnost, katera je v nekaterih primerih zelo iskana. Intervju nudi možnost prikaza te sposobnosti. Delo danes osebe iščejo na različnim mestih. Portal in zavod za zaposlovanje sta danes najbolj pogosta praksa iskanja zaposlitve. Kandidati se za portal ali zavod za zaposlovanje odločijo na podlagi svojih izkušenj. Lahko pa se kandidati za portal ali zavod za zaposlovanje odločijo na podlagi tujih izkušenj. Portal predstavlja sodoben način iskanja zaposlitve. Zavod za zaposlovanje je na drugi strani klasika. Hkrati pa je tudi portal, saj zavod za zaposlovanje za komuniciranje z javnostjo uporablja tudi sodoben medij.

Delo tako lahko oseba najde na sebi najbolj primeren način. V današnjem času je dobrodošlo, da kandidati razmišljajo podjetno. Delo z dodatno vrednostjo je iskano in cenjeno. Dodano vrednost predstavljajo koristi, ki jih delo nudi tako kandidatu, kot tudi delodajalcu. Delo je v temu primeru drugačno od klasičnih del. Za takšno delo so največkrat potrebne posebne lastnosti kandidata. Spremno pismo z dodano vrednostjo je danes težko najti, saj gre za nekatere izjemne, redke, predvsem pa iskane lastnosti.

Delo v Avstriji, se ponuja

Delo v Avstriji se ponuja sposobni kandidati , ga brez težav najdejo. Sposobni kandidati, ki iščejo ter v večini primerov najdejo delo v Avstriji se zavedajo pomena sposobne delovne sile. Delo v Avstriji je organizirano in urejeno, zato je za sposobne kandidate toliko več priložnosti. Urejenost delovnega okolja prinaša mnoge nove izzive brezposelnim ter vsem, ki želijo delo v Avstriji.

Zavedati pa se morajo, da bodo morali svoje delovne sposobnosti prikazati. Delo v Avstriji je lahko zagotovljeno in izvedeno na različne načine. Sposobni kandidati bodo znali svoje veščine v kratkem času predstaviti kot koristne za delodajalca. Delo v Avstriji zaradi urejenega okolja prinaša tudi mnoge pozitivne spremembe za zaposlene. Zato tudi ne preseneča povpraševanje, ki vlada za delo v Avstriji. Od oglasa do zaposlitve je seveda potrebno prehoditi določeno pot ter izvesti zahtevane aktivnosti. Potrebno je zaprositi za delo, se primerno predstaviti, ter prestati preizkuse ustreznosti. Običajno ej večina osnovnih podatkov o zaposlitvi zapisana že v oglasu. Borza dela je seveda kruta in neizprosna. Za dobra delovna mesta se poteguje veliko kandidatov. Prijava mora biti seveda temu primerna, saj bodo med množico izbrali le najbolj primerne. V osnovi imamo na voljo nekaj klasičnih načinov predstavitev, kandidat pa lahko oblikuje čisto svojo. Največkrat je težava v tem, da kandidati niso vešči pisanja. V pomoč so jim primeri na spletu. Osnove za oblikovanje prijave se najdejo na raznih spletnih mestih.

Seveda morajo najprej poiskati množico zanimivih osnov oziroma zapisov, med njimi izbrati najboljše, potem pa še najboljše dele posameznih. Dobre osnove so tiste, ki se zdijo kandidatu najbolj primerne in najbolj ustrezne. Ker sam izbira bo tudi najlažje zagovarjal razloge. Podobno velja za zapis. Nekateri želijo, da jim prijavo zapišejo drugi. Kar je lahko hkrati dobro in slabo. Dobro je imeti strokovno zapisano prijavo, ker je na ta način zagotovljena pravilnost zapisa. Delo v Avstriji je priložnost za brezposelne osebe in vse, ki iščejo nove izzive.

http://mojazaposlitev.si/kariera/delo-in-zaposlitev-v-tujini/delo-v-avstriji/

Zaposlitev, priložnost za uspeh

Zaposlitev je priložnost za uspeh.

V sodobnem času pojem zaposlitev doživlja spremembe. Zaposlitev, ki bi bile enake po svojih lastnosti od začetka do upokojitve je vse manj. Danes je zaposlitev vedno bolj izpostavljena spremembam, ki se glede na pretekla obdobja dogajajo bistveno pogosteje. Proces sprememb, ki jih zaposlitev doživlja, je vezan na tako strokovni del same aktivnosti, kot tudi širši družbeni del. Zaposlitev s spremembami doživi zamenjavo delovnih aktivnosti, zamenja se lahko delovna ekipa, spremembe se lahko zgodijo na praktično vseh področjih. Za zaposlitev sodobnih dni je podvržena spremembam in temu posledično večjim ali manjšim prilagajanjem. Dobra izobrazba velikokrat ni dovolj, saj spremembe zahtevajo motorične, organizacijske in druge sposobnosti. Psihično trden človek bo spremembe lažje prenašal, zato je dobra psihična kondicija vedno zaželena. Pomembnost dobre psihične trdnosti je, da človek spremembe ne spozna kot grožnjo ali drugo negativno lastnost, ampak gleda na spremembe pozitivno. Spremembe lahko prinesejo priložnost za uspeh in napredovanje. Ker se spremembe lahko zgodijo v skupini večje ekipe ima posameznih s svojimi lastnostmi, ki sicer niso nujno zahtevane za njegovo delovno mesto, veliko možnosti in prednosti. Dosedanje aktivnosti lahko postanejo preteklost, nove aktivnosti pa zahtevajo prilagajanje. Kdor se bolje in hitreje prilagodi je uspešnejši. Pri tem ne gre le za zahtevane aktivnosti, ampak tudi sposobnosti, kot je posnemanje, izboljševanje, prilagajanje, uvajanje spremenjenih postopkov in podobno. Zaposlitev je tako v sodobnem svetu vse kaj drugega, kot monotono izvajanje aktivnosti, katere so včasih potekale skozi praktično celotno delovno dobo. Za sodobni čas je značilno, da se posebno v razvitih družbah, spremembe v delovni proces v nekaterih primerih vnašajo tudi iz okolice. Včasih tudi nezavedno in težko zaznavno. Dobre prakse kažejo, da so vplivi iz okolice dobrodošli, takrat, ko imajo pozitivne učinke na zaposlene, vse aktivnosti in nenazadnje končni rezultat. Vse dobre prakse del končnega rezultata vračajo okolici.

Zaposlitev današnjih dni zahteva prilagoditev.

Več si preberite tukaj.

Zaposlitev, zmožnosti opravljanja dejavnosti

Zaposlitev je zmožnost opravljanja dejavnosti .

Vsaka zaposlitev ima svoje zahteve in pričakovanja. Običajno jih določi delodajalec, določena pa so lahko z zakonom, večkrat so jim dodane individualne zahteve. V prvi vrsti je za zaposlitev ali zasedbo delovnega mesta potrebna izobrazba in določene sposobnosti, katere zahteva delodajalec. Izobrazba in sposobnosti, ki so potrebne za zaposlitev lahko predpiše država, v nekaterih primerih pa je lahko tudi individualno določena. Pogoji pod katerimi se zaposlitev lahko opravlja so ravno tako lahko določene s črko zakona ali pa individualno. Zaposlitev lahko zahteva določene specifične lastnosti in sposobnosti, katere so potrebne za dobro in kvalitetno opravljanje poklica. Za dobro in kvalitetno opravljanje poklica v specifičnih lastnostih in zahtevah so lahko potrebne dodatne kvalifikacije in izobraževanja, katera so običajno ozko usmerjena v točno določena znanja, vedenja in sposobnosti. Običajno se zahteva vsaj minimalno obvladovanje točno določenih specifičnih znanj in veščin, s časoma pa se veščine nadgradi.

Zaposlitev je predvsem odvisna od človeka, ki se zanjo zanima in velja kot potencialni kandidat. Razpisni pogoji, ki so za določeno delovno mesto razpisana mu lahko bolj ali manj ustrezajo. Kako se bo odločil je pa v veliki meri odvisno ne le od njegovih sposobnosti in izobraženosti, ampak vrste drugih dejavnikov, ki opredeljujejo njegovo predvsem zasebno življenje. Nekateri iščejo zaposlitev, kjer hočejo in strmijo k napredku in vedno novim spoznanjem ter kopičenju znanj in izkušenj. Spet drugi si želijo delovno mesto, ki jim omogoča preživetje iz zagotavljanje eksistence, dobijo pa se tudi primeri, ko človek zavestno išče delovno mesto, katero pomeni manj odgovornosti, ko jih je sposoben opravljati. Takšni primeri niso osamljeni, srečamo jih lahko vsepovsod. Vzroke za takšno iskanje delovnega mesta gre iskati v večjem pomenu drugih dejavnosti v človeškem življenju. Nekateri raje svoje potenciale izkoriščajo v hobijih, športih in podobnih aktivnostih. Delovno mesto pa imajo zgolj za pokrivanje stroškov življenja.

Zaposlitev je v današnjem času cenjena dobrina.

Delo v zdravstvu, humana dejavnost

Delo v zdravstvu v veliki meri zaznamuje poklic zdravnika . Zdravnik delo v zdravstvu opravlja tako, da na eni strani raziskuje in ugotavlja bolezni, okužbe in vse ostale težave pacientov, ter jih po najboljših močeh in zmožnostih odpravlja.
Delo v zdravstvu obsegajo diagnostično preiskovalne postopke, spremljanje bolnikovega stanja, znanstveno delo v akademskih ustanovah, delo v zdravniških komisijah in podobno.

Polega zdravnika specialista splošne medicine delo v zdravstvu opravljajo zdravniki specializirani za druga področja zdravstva, zdravstveni tehniki ter cela vrsta drugih dejavnosti, ki so potrebni, da zdravnik lahko uspešno odkriva in zdravi bolezni in težave pacientov.

Delo v zdravstvu od zdravnika zahteva urejeno in samostojno osebnost s smislom za povezovanje velikega števila informacij, ter učinkovito samostojno odločanje. Poleg tega delo v zdravstvu zahteva dobro komunikativnost, prilagodljivost, potrpežljivost in vzdržljivost. Izredna psihofizična stabilnost je potrebna za delo v zdravstvu zaradi same narave poklica, posebno v stanjih pacienta ko je v veliki meri ogroženo pacientovo življenje ali sposobnost opravljanja osnovnih telesnih funkcij. Preprosto povedano delo v zdravstvu zahteva mirnost, ohranjanje koncentracije in zdrave presoje takrat, ko večino ljudi pograbi strah, panika in podobno.

Od zdravnika, ki bo prevzel delo v zdravstvu se zahteva najprej srednja šola, nato mora končati medicinsko fakulteto in dveletno pripravništvo. Vse naštete izobraževalne dejavnosti poleg tega zahtevajo dodatne specializacije kot so na primer interna medicina, kirurgija, splošna in socialna medicina. Dodatne specializacije trajajo približno štiri leta. Poleg tega se zaradi hitrega razvoja stroke zahteva stalno strokovno dopolnjevanje znanj in usposabljanje.

Delo v zdravstvu od zdravnika zahteva veliko elastičnosti in prilagodljivosti, pomnjenje velikega števila informacij, znanje tujih jezikov predvsem angleščine in latinščine. Poklic zdravnika je psihofizično zahteven in naporen. Zahteva odličen vid, sluh in dobro telesno vzdržljivost. Za opravljanje dela so potrebni periodični zdravstveni pregledi. Ovira je lahko alergija na določene snovi.

Delo v zdravstvu je strokovna in humana dejavnost.

Poiščite vašo naslednjo zdravstveno zaposlitev tukaj

Delo v gostinstvu ni za vsakogar

Že nekaj let delo v gostinstvu omogoča priložnosti za zaposlitev, ki jih na drugih področjih le stežka najdemo. Čeprav je gospodarstvo v Sloveniji že nekaj let v slabem stanju, pa se na področju gostinstva že kar nekaj časa stvari pomikajo na bolje. Če iščete delo v gostinstvu, potem boste skoraj zagotovo našli kakšno priložnost. Vendar pa se morate vseeno zavedati tega, da delo v gostinstvu včasih zahteva tudi precej odrekanja in napora. Vse je seveda odvisno od tega, v kakšnem gostinskem lokalu dobite delo. Gostinski lokali se namreč delijo na različne vrste, ki imajo različno gostinsko ponudbo. Tako se recimo delo v gostinstvu v dnevnem baru, ki večino prihodkov ustvari s prodajo kave, močno razlikuje od dela v kakšni prestižni restavraciji z vrhunsko hrano.

Kdor išče redno delo v gostinstvu, mora imeti gostinsko izobrazbo. Razni dnevni in nočno bari, ki zaposlujejo gostinsko osebje, običajno zahtevajo primerno izobrazbo in veliko izkušenj iz tega področja. Tisti, ki ne zaposlujejo, pa običajno iščejo osebje, ki lahko prejema plačila prek študentskih napotnic.

V osnovi pa je delo v gostinstvu delo z ljudmi. To pomeni, da ni primerno za vsakogar. Tiste osebe, ki se hitro užalijo, so vzkipljive in ne morejo požreti kakšne pikre besede, delo v gostinstvu ne bo osrečevalo, pa tudi kvalitetno ga ne bodo opravljali. Gosti lokalov so lahko izjemno zahtevni. Včasih jim ne ustreza način postrežbe, toplota hrane, okus prejedi in podobno – pri dogovarjanju z gostinskim osebjem pa ne izbirajo ravno prijaznih besed. Vendar pa mora tisti, ki opravlja delo v gostinstvu, ohraniti profesionalnost in dopustiti, da ima stranka vedno prav. Kvalitetna postrežba je v gostinstvu ključ do uspeha in k tej močno prispeva celotno gostinsko osebje. Od tistih, ki kuhajo in pripravljajo, do tistih, ki strežejo, tako je delo v gostinstvu timsko delo, v katerega morajo veliko vložiti vsi, ki v njem sodelujejo.

http://www.mojazaposlitev.si/

Zavod za zaposlovanje in denarno nadomestilo

Na zavod za zaposlovanje se lahko prijavite na več načinov. Najprej morate ugotoviti, če se lahko prijavite v evidenco brezposelnih ali v evidenco iskalcev zaposlitve. Pri tem morate vedeti, da vas zavod za zaposlovanje v evidenco brezposelnih ne more vpisati, če imate sklenjeno delovno razmerje, ste samozaposleni, upokojeni, študent, dijak ali imate kakšen drugi podoben status. Tako vas zavod za zaposlovanje lahko vpiše v to evidenco le, če teh omenjenih statusov nimate. Lahko pa vas vpiše ne glede na to, kakšen je vas status, v evidenco iskalcev zaposlitve.

Vedeti morate, da vam evidenca iskalcev zaposlitve ne prinaša nekaterih ugodnosti in pravic, ki vam jih prinaša vpis v evidenco brezposelnih. Kadar vas zavod za zaposlovanje vpiše med brezposelne, lahko koristite brezplačno storitve knjižnic, muzejev, kupujete vstopnice za gledališče, opere in druge kulturne dogodke po znižanih cenah itn. Vseh teh pravic tisti, ki jih je zavod za zaposlovanje vpisal v evidenco iskalcev zaposlitve nimajo. Razlog za to je, da imajo lahko kakšen drug status, kot je denimo status študenta, iz katerega že izhajajo druge pravice. Za državo pa je pomembno, da se pravice iz različnih statusov ne mešajo.

Zavod za zaposlovanje je tudi tisti državni organ, ki ureja denarno nadomestilo. Pravico do denarnega nadomestila imajo posamezniki, ki so bili v zadnjih dveh letih zavarovani za primer brezposelnosti vsaj devet mesecev. Mlajši od trideset let pa vsaj šest mesecev. Samostojni podjetniki morajo še posebej poskrbeti za to, da so bili plačani vsi prispevki, saj v nasprotnem primeru ne dobijo nadomestila za brezposelnost. Tisti, ki so zavarovani na podlagi delovnega razmerja teh težav nimajo, to velja le za samozaposlene. Vedeti je potrebno, da zavod za zaposlovanje nadomestila za brezposelnost ne odobri v primeru, da je oseba izgubila delo po lastni krivdi ali lastni volji. Zahtevo je potrebno vložiti v roku tridesetih dni po prenehanju zavarovanja.

Več informacij o tem, kako vam lahko zavod za zaposlovanje pomaga pri iskanju službe najdete tukaj

Priprava življenjepisa – osnovni koraki

Curriculum Vitae - življenjepisPriprava življenjepisa je korak, ki je potreben, ko pošiljate prijavo za delovno mesto. Ker seveda želite, da bi bila priprava življenjepisa čim bolj učinkovita, je dobro, da sledite določenim pravilom, ki zagotavljajo, da bo priprava življenjepisa dosegla standarde, ki so zahtevani. Prvo pravilo je: navajajte le tiste informacije, ki so vsebinsko povezane z delovnim mestom, za katerega kandidirate. Drugo pravilo pa je: prikažite se v najboljši možni podobi in na način, ki vas prikaže kot nepogrešljive za podjetje. Nato pa dobra priprava življenjepisa sledi še nekoliko bolj formalnim navodilom. Zelo pomembno je, s katerimi informacijami se prične priprava življenjepisa. Na začetek seveda sodijo osebni in kontaktni podatki. Ti morajo biti popolni, kar pomeni, da ne smete spregledati nobenega, saj bo dobil delodajalec občutek, da ste površni. Paziti morate, da navedete elektronsko pošto, ki ima profesionalen naslov. To pomeni, da naslov ne vsebuje vzdevkov, vulgarnih besed, otročarij in podobnega. Če nimate primernega elektronskega naslova, si ga lahko v par minutah naredite.

Kadar ste navedli vse osebne podatke, se mora priprava življenjepisa nadaljevati bodisi z omembo formalne izobrazbe bodisi delovnih izkušenj. Če so delovne izkušnje bogate, pričnite z njimi, v primeru, da niso, pa pričnite z malce bolj podrobnim opisom pridobljene formalne izobrazbe.

Kakšen je vaš življenjepis? Izboljšajte ga tukaj