Arhiv Značk: zaposlovanje

Zakon o delovnih razmerjih je osnova za zdravo delovno okolje

Zakon o delovnih razmerjih je osnova za zdravo delovno okolje ter doseganje ciljev vseh udeležencev.

Osnova za zakon o delovnih razmerjih je sklenjena pogodba o zaposlitvi. Na njegovi osnovi se zaposleni lahko vključi v proces dela prostovoljno ob zagotovilu zagotavljanja vseh zakonsko in na druge načine predpisanih pravic. Pravice zaposlenega so predvsem zagotavljanje varnega delovnega okolja, osebnostnih pravic ter prejemanje plačila za opravljeno delo. Delodajalca zakon o delovnih razmerjih smatra kot osebo, ki določi pogoje in druge značilnosti opravljanja dela znotraj zakonskih okvirov. Zaposlenega zaposli z namenom doseganja zastavljenih poslovnih ciljev. Delodajalcu zakon o delovnih razmerjih daje možnost, da v primeru neizpolnjevanja dogovorjenih obveznosti ukrepa. Pogodbo delodajalec lahko prekine ter sklene novo z novim zaposlenim. Tudi zaposlenemu zakon o delovnih razmerjih daje možnost, da prekine pogodbo o zaposlitvi iz točno določenih razlogov. Pravica sklepanja pogodbe o zaposlitvi ter prekinitve pogodbe o zaposlitvi je za delodajalca in zaposlenega pomembna. Zaposlenemu je zakon o delovnih razmerjih pomemben, toliko bolj pa je pomembna njegova sposobnost izvrševanja zadanih nalog ter sprotno in učinkovito prilagajanje novim posrednim ali neposrednim zahtevam. Z večjo sposobnostjo izvrševanja in prilagajanja je na trgu bolj konkurenčen, s tem mu je zagotovljena večja zaposlitvena varnost. Podobno je na trgu dela veliko zanimanje za delodajalce, ki vestno izpolnjujejo svoje obveznosti do zaposlenih ter zagotavljajo dobro delovno okolje. Podobno je tudi zakon o delovnih razmerjih za delodajalca pomemben pravni okvir, še bolj pomembno pa je iz dneva v dan ter številnim spremembam in pritiskom konkurence navkljub zagotavljati ustvarjalo in na splošno dobro delovno okolje. Med drugim to pomeni tudi reševanje težav, nesporazumov in drugih ovir, ki v sodobnem, dinamičnem in konkurenčnem okolju niso redkost. Bolje se jih je sicer izogibati, še bolje pa je biti pripravljen na njihovo učinkovito odpravljanje.

Zakon o delovnih razmerjih je pravna podlaga za uspešno in konkurenčno delovno okolje. Dodatne informacije so na voljo v naslednjem članku 4 koraki za zaposlitev delavca.

Lidl zaposlitev, karierna priložnost

Lidl zaposlitev je karierna priložnost za kandidate z različnimi potenciali.

Lidl zaposlitev je profesionalni izziv zaposlitve v uspešni trgovski verigi s prehrambnimi in ne prehrambnimi izdelki. Trgovska veriga se s svojo dejavnostjo uspešno in hitro širi v regiji. Zaradi hitre in uspešne širitve, velja trgovska veriga za najbolj dinamičnega evropskega trgovca. Lidl zaposlitev imajo zaposleni v več kot sedemindvajsetih državah stare celine. Trgovska veriga se lahko pohvali z številnimi certifikati in nagradami, prejetimi v preteklosti. Pohvali se lahko z aktualnim nazivom Top Employer Slovenija dva tisoč sedemnajst. Certifikat Top Employer podeljuje priznana mednarodna neodvisna ustanova Top Employer Institute. Naziv Top Employer prejmejo podjetja, ki z odličnimi kadrovskimi pristopi, programi za zaposlene in na druge načine skrbijo za prijetno in pozitivno delovno okolje. Kdor je interesent za Lidl zaposlitev se na podlagi tega priznanja odloči za sprejetje izziva zaposlitve v okolju, ki ima za zaposlene izvrstne pogoje del. Prejeti certifikat ni enostavno, saj gre za poglobljeno raziskavo kadrovskih strategij in programov. Kadrovske strategije in programi morajo biti formalno opredeljeni ter redno izvajani za vse zaposlene v podjetju. Pred pridobitvijo certifikata je opravljena zunanja revizija, ki je garancija za objektivnost in verodostojnost celotnega postopka. Kandidati za Lidl zaposlitev se pri certifikatu Top Employer lahko zanesejo tudi na poglobljeno analizo, ki vsebuje devet sklopov : upravljanje s talenti, razvoj vodji, načrtovanje zaposlenih, upravljanje delovne uspešnosti, nagrajevanje, razvoj, usposabljanje, vključevanje novih sodelavcev ter kultura v podjetju. Toliko bolj so lahko kandidati za Lidl zaposlitev prepričani v smiselnost kandidiranja zaradi uspešnosti na širšem obočju regije. Isti certifikat so prejeli tudi Lidl Italija, Lidl Nemčija, Lidl Romunija, Lidl Poljska, Lidl Slovaška ter Llidl Grčija. Kandidatom Lidl zaposlitev ponuja priložnost vstopiti v mednarodno uspešno skupino, ki stalno skrbi za razvoj in napredek.

S tem je kandidatu za Lidl zaposlitev ponujena možnost za osebno napredovanje na številnih področjih.

https://www.mojazaposlitev.si/vsi-oglasi-tega-oglasevalca/lidl-slovenija-doo-kd-7944/

Zavod za zaposlovanje, strokovna podpora

Zavod za zaposlovanje je strokovna podpora pri iskanju najboljše možnosti na trgu dela.

Trg dela sestavljajo ponudba in povpraševanje ter podpora, ki skrbi, da vse poteka v skladu z zakoni, standardi in predpisi ter do soočenja ponudbe in povpraševanja dejansko pride. Pomemben predstavnik podpore je zavod za zaposlovanje, ki posreduje med povpraševanjem in ponudbo na trgu dela, izvaja karierno orientacijo, zavarovanje za primer brezposelnosti, ukrepe aktivne politike zaposlovanja, izdaja delovna dovoljenja, ustvarja razvojna in druga strokovna gradiva ter skrbi za informiranost. Ker je trg dela kompleksen, lahko s svojim znanjem in izkušnjam pomaga mnogim v primeru nastalih težav ali ovir. Posredovanje med ponudbo in povpraševanje zavod za zaposlovanje opravlja pregledno, kar pomeni, da lahko tako ponudba kot povpraševanje vsak trenutek dobi ustrezne informacije ali pa informacije posreduje. Karierno svetovanje je pomoč, ki jo zavod za zaposlovanje nudi preko svetovalcev. Preko pogovora lahko brezposelni osebi ali osebi, ki išče drugo zaposlitev, pomaga pri izbiri, določanju ter doseganju kariernih ciljev . Gre za raziskavo možnosti, na podlagi aktualnega stanja ter trendov, ki se nakazujejo za prihodnost. Aktualno stanje pomeni stanje na trgu ter trenutne sposobnosti, izobrazba in druge lastnosti osebe, ki je brezposelna ali išče drugo zaposlitev. Na trgu dela se preko pomoči svetovalca lahko prepozna nove možnosti, ki pa jih lahko doseže z dodatnim izobraževanjem in usposabljanjem. Verjetno najboljša pa je kombinacija pomoči, ki jo nudi zavod za zaposlovanje ter samopomoč. Zavod najbolj koristi z aktualnimi informacijami, samopomoč pa z osebnimi izkušnjami. Aktualne informacije so koristne zaradi dinamike dogajanja na trgu dela. Kar danes nudi zavod za zaposlovanje, trg dela in drugi, se jutri spremeni, postane drugače. Samopomoč pa je temelj na katerem lahko aktualne informacije pridejo do izraza in nudijo učinek. Svoje znanje in sposobnosti lahko trenutni situaciji temu primerno najbolje prilagodimo ter vnovčimo.

Zavod za zaposlovanje je pomembna ustanova na trgu dela.

https://www.mojazaposlitev.si/

Kako poiskati primerno zaposlitev s pomočjo spletnega portala?

Zaposlitev je v današnjem času, ko je trenutna situacija na trgu delovne sile vse manj kot rožnata, velikokrat kar težko poiskati. Toda kljub vsemu, prosta dela še vedno so, kako jih poiskati pa je povsem drugo vprašanje, ki si ga dan za dnem postavljajo številni brezposelni ljudje. Še leta nazaj se je večino delovnih mest ponujala v časopisih, številni pa so prišli do svoje zaposlitve preko poznanstev. S tem, ko se je internet postal dostopen, so se razvili spletni portali, v katerih danes vse več ljudi išče svoje delo. Spletni portali so mesto, na katerih delodajalci objavljajo svoje ponudbe za delo, v obliki oglasov. Delodajalci na spletnih portalih objavljajo prosta delovna mesta, iskalci zaposlitve pa so tisti, ki po njihovih oglasih brskajo. Vedno več je takšnih podjetij, ki se posložujejo takšnega načina iskanja svojih novih sodelavcev. Zato je za tiste, ki iščejo zaposlitev še kako pomembno, da znajo takšne, spletne portale, ki se s tem ukvarjajo tudi uporabljati. Uporabljati pa pomeni predvsem to, da znajo v spletnem portalu za iskanje zaposlitve iskati prava dela, še bolj je pomembno, da se znajo na izbrane oglase tudi prijaviti. Spletni portali svojim registriranim uporabnikom omogočajo preprost način iskanja in prijave na objavljena prosta delovna mesta. Nekateri spletni portali imajo možnost, da se lahko na želene oglase prijavite preprosto direktno preko njihovega portala, s pomočjo kontaktnega obrazca. Iskanje zaposlitve s pomočjo spletnega portala je veliko lažje in bolj enostavno, predvsem pa zahteva veliko manj uporabljenega časa, pa tudi denarja. Z elektronsko prijavo pridobite vi, pa tudi vaš bodoči delodajalec. Z elektronskim načinom prijavljanja se lahko prijavite na več oglasov hkrati in si tako močno povečate priložnost, ki jo boste dobili s povabilom na razgovor. Zaposlitev lahko iščemo na več načinov, eden izmed njih pa je spletni portal.

http://www.mojazaposlitev.si/