Arhiv Značk: zavod za zaposlovanje

Zavod za zaposlovanje, situacija ni rožnata

Zavod za zaposlovanje omogoča, da aktualna ponudba postane priložnost.

Za zaposlitev velja načelo, da situacija ni rožnata. V vseh obdobjih zgodovine je bilo zaposlitev, ki v celoti odgovarja potencialnemu kandidatu, težko najti. Iskanje zaposlitve je še posebej zahtevno v času kriz. Takrat je zaposlitev še posebno težko najti. Število prostih delovnih mest se zmanjšuje, posledično je za zaposlitev več zainteresiranih, kot pa je prostih delovnih mest. Lažje je zaposlitev najti, če je oseba prilagodljiva ali pa je sposobna. Iskanje je mogoče preko zavoda, portala ali raznih drugih virov informacij. V Slovenji je Zavod za zaposlovanje pomemben dejavnik na trgu dela. vsi, ki iščejo zaposlitev najprej pomislijo na Zavod za zaposlovanje. Iskanje zaposlitve Zavod za zaposlovanje olajša na številne načine. Iskalci zaposlitve pa si lahko pomagajo tudi tak, da obiščejo tako Zavod za zaposlovanje, kot tudi številne druge alternative. Osebam je Zavod za zaposlovanje najbolj poznan, zato mnogi spregledajo razne druge možnosti, ki se pojavljajo na trgu. Zelo priljubljena oblika iskanja je portal. V današnjem času portal pridobiva na veljavi. Ker se sodobne informacije vse bolj številčno krepijo na sodobnih medijih, je portal prava rešitev za vse, ki sodobno tehniko obvladajo oziroma imajo možnost njene uporabe. Vsem obiskovalcem portal nudi možnost zelo obsežne in kakovostne raziskave trenutnih možnosti. Ker je portal zgoščena oblika informacij, se lahko slednje išče po različnih načelih iskanja. Možnosti so, da obiskovalec išče preko delovnega mesta, preko delodajalca, preko raznih drugih kriterijev. Praktično je na spletu danes kriterijev toliko, kolikor je obiskovalec. Načeloma se skozi več obiskov lahko ustvari vzorec večine obiskovalcev, vendar je hkrati še vedno dovolj izjem. V mnogih primerih je iskanje na individualen način bolj uspešno. Ker je način iskanja bolj individualen, to pomeni, da ni znan veliko osebam. Tako je na ta način omogočena večja možnost pridobitve delovnega mesta.

Zavod za zaposlovanje je dober vir zaposlitvenih infromacij.

Zavod za zaposlovanje in denarno nadomestilo

Na zavod za zaposlovanje se lahko prijavite na več načinov. Najprej morate ugotoviti, če se lahko prijavite v evidenco brezposelnih ali v evidenco iskalcev zaposlitve. Pri tem morate vedeti, da vas zavod za zaposlovanje v evidenco brezposelnih ne more vpisati, če imate sklenjeno delovno razmerje, ste samozaposleni, upokojeni, študent, dijak ali imate kakšen drugi podoben status. Tako vas zavod za zaposlovanje lahko vpiše v to evidenco le, če teh omenjenih statusov nimate. Lahko pa vas vpiše ne glede na to, kakšen je vas status, v evidenco iskalcev zaposlitve.

Vedeti morate, da vam evidenca iskalcev zaposlitve ne prinaša nekaterih ugodnosti in pravic, ki vam jih prinaša vpis v evidenco brezposelnih. Kadar vas zavod za zaposlovanje vpiše med brezposelne, lahko koristite brezplačno storitve knjižnic, muzejev, kupujete vstopnice za gledališče, opere in druge kulturne dogodke po znižanih cenah itn. Vseh teh pravic tisti, ki jih je zavod za zaposlovanje vpisal v evidenco iskalcev zaposlitve nimajo. Razlog za to je, da imajo lahko kakšen drug status, kot je denimo status študenta, iz katerega že izhajajo druge pravice. Za državo pa je pomembno, da se pravice iz različnih statusov ne mešajo.

Zavod za zaposlovanje je tudi tisti državni organ, ki ureja denarno nadomestilo. Pravico do denarnega nadomestila imajo posamezniki, ki so bili v zadnjih dveh letih zavarovani za primer brezposelnosti vsaj devet mesecev. Mlajši od trideset let pa vsaj šest mesecev. Samostojni podjetniki morajo še posebej poskrbeti za to, da so bili plačani vsi prispevki, saj v nasprotnem primeru ne dobijo nadomestila za brezposelnost. Tisti, ki so zavarovani na podlagi delovnega razmerja teh težav nimajo, to velja le za samozaposlene. Vedeti je potrebno, da zavod za zaposlovanje nadomestila za brezposelnost ne odobri v primeru, da je oseba izgubila delo po lastni krivdi ali lastni volji. Zahtevo je potrebno vložiti v roku tridesetih dni po prenehanju zavarovanja.

Več informacij o tem, kako vam lahko zavod za zaposlovanje pomaga pri iskanju službe najdete tukaj