Tek je veliko osebam dobra izkušnja

Dobra izkušnje je mnogim tek zaradi sproščanja, gibanja na prostem, učinkov, ki se kažejo v kakovosti življenja ter iz različnih drugih razlogov. Slednje pomenijo začetnikom motivacijo in dobro ponudbo aktivnosti pri kateri ni moč zgrešiti. Posebnost, ki jo ima tek izrazito primerno za današnji čas je učinkovitost. Verjetno bi težko našli aktivnost, ki lahko prinese toliko učinkov v tako kratkem času. Zato je veliko je primerov rekreativcev, katerim je tek že dolgo časa tradicionalna izbira med vsemi možnimi aktivnostmi. Velika učinkovitost je zgolj ena od prednosti. Ostale prednosti so predvsem v koristnih učinkih za zdravje. To predvsem pomeni, da se tek velikokrat izrazi kot prva izbira. Obstajajo pa primeri, kjer ni edina izbira. Aktivnost ima za človeško telo določene specifične obremenitve. Kar pomeni, da določene dele telesa bolj obremeni, druge manj, nekatere pa nič ali malenkostno. Zato mnogi to aktivnost kombinirajo z drugimi, ki so za pri teku neobremenjene dele človeškega telesa, koristne. Tako nekateri kombinirajo tekaško aktivnost s kolesarjenjem, nekateri temu dodajo plavanje ali katerokoli drugo aktivnost, ki je po njihovem okusu oziroma njihovem prepričanju vredna izkušnja. Časovno izvajanje prilagodijo drugim obveznostim ali aktivnostim. Kombiniranje je z vidika časovnega izkoristka lahko dobra izkušnja. Svoje delovne in druge obveznosti imamo v veliko primerih zelo različno razporejene. Kar za aktivnosti pomeni enkrat več drugič manj razpoložljivega časa. Tako lahko prijetno s koristnim menjavo športnih aktivnosti zaradi želje po razgibavanju čim večjega obsega delov človeškega telesa združimo z časovno razpoložljivostjo. Tekaško aktivnost izvedemo takrat, ko imamo na voljo manj časa, obratno pa takrat, ko imamo čas v izobilju izberemo recimo kolesarjenje. Ta aktivnost je znana kot časovno potratna v primerjavi s tekaško. S slednjo dobimo praktično enak učinek v bistveno krajšem času. Je pa kolesarjenje dobra in koristna popestritev tekaške aktivnosti. Seveda lahko namesto kolesarjenja izberemo poljubno katero koli drugo aktivnost. Pomembno je, da se nam kar najbolje prilagodi našim zahtevam po čim večji razgibanosti celotnega telesa ter časovni razpoložljivosti. Pogosto je tek tudi sveža izkušnja ali gre celo za prvo soočenje po dolgem času. Niso redki primeri, ko z končanjem šolanja, prenehamo izvajati športne aktivnosti. Kriteriji po katerih se tek izbere so najbolj prepoznavne lastnosti. Nekaterim se zdi atraktiven, drugi opažajo na njim znanih osebah pozitivne spremembe na račun te aktivnosti, obstajajo pa še številni drugi razlogi. Načini izbire športnih aktivnosti so različni, praktično jih imamo toliko, kolikor je izbire. Več kot je izbire, več je možnih odločitvah. V ponudbi nekateri iščejo točno določene učinke. In potem izberejo tisto aktivnost, ki je po njihovem mnenju najboljša. Dodatna prednost, ki jo ima tekaška aktivnost je lastništvo športne opreme. Večinoma je športna oprema že na voljo, potrebno jo je zgolj uporabiti in izkoristiti. Predvsem to velja za začetnike. Pogosto slednji počnejo napake, ker za vsako izbrano aktivnost stečejo najprej kupovat opremo. Investicija ni zanemarljiva, posebno, če se v prihodnosti aktivnost opusti. Bolje je začeti z obstoječo opremo, ter po potrebi postopoma dokupovati in nadgrajevati. Izbira v vsakem primeru ni enostavna. Kot prvo moramo seveda imet upravičen razlog. Kot rečeno, vsaka na novo začeta aktivnost, to zagotovo ni nujno dober in upravičen razlog. Ko smo to razčistili se odločimo za predmet nakupa. Med vso ponudbo najprej pogledamo vse, kar ustreza našim zahtevam. Te so lahko investicija, videz, tehnične in druge lastnosti ter podobno. Videz je pri izbiri pomemben nekaterim bolj pomemben, kot tehnične lastnosti. Ker je to preprosto njihova želja. Vsekakor pa pri tem ne gre prezreti drugih lastnosti. večinoma smo z investicijo omejeni, zato velja pomisliti na dober kompromis, ko videz ali kakšna druga lastnost ni najbolj ustrezna. Velikokrat pa nam najbolj primerna ponudba takoj pade v oči v vsej množici. Gre za ustreznost, ki smo jo določili pred nakupom ali pa za ustreznost, katera se je generirala ob ogledu. Tehnične lastnosti so velikokrat individualno izbrane. Povpraševanje jih išče iz točno določenih razlogov. Investicija pa velikokrat pomeni v eno združeno večje število lastnosti. Višja investicija največkrat pomeni, da so lastnosti boljše, kot lastnosti ponudbe, ki zahteva manjšo investicijo. Preko te informacije, lahko v grobem ocenimo večino lastnosti in njihovo primernost našim zahtevam. Vsem, ki se s tekaškim športom že ukvarjajo to ne predstavlja težav. Več jih imajo začetniki. Vsekakor pa lahko tudi začetniki izberejo dobro. V ponudbi je za začetnike dovolj dobre ponudbe. Taka ponudba je njim prilagojena. Velikokrat gre za vstopne ali cenovno dostopne razrede. Kar je blagodejno za njihov proračun. Hkrati pa so lastnosti dovolj dobre, čeprav gre za osnovne. Začetnikom je bistveno bolj pomembno, da investirajo v nekatere druge, bistveno bolj pomembne veščine. Tako lahko del investicije, ki bi bila sicer namenjena boljši opremi, namenijo izobraževanjem. Nekaterim se to zdi nesmisel, vendar izkušnje kažejo nasprotno. Učenje pravilnega izvajanja na začetku je ena najboljših investicij. Veliko ljudi meni, da zna vsak človek teči in zato ni nobene potrebe po strokovni pomoči. Kako napačno je takšno razmišljanje kažejo poškodbe, predvsem začetnikov. Pametnost investicije pa se kaže v tem, da oseba, ki se izobrazi v pravilnem izvajanju, postopoma, vendar hitreje napreduje. V nasprotnem primeru, bi zaradi nastalih poškodb bila onemogočena vadba in z njo povezan napredek. Večja kot je poškodba, več časa imamo onemogočen napredek. Zahtevnost poprave se kaže tudi v tem, da se človek utečenih navad težko otrese. Temu primerno mora oseba, ki se je po svoji lastni presoji učil teka, vse svoje napake po najkrajšem možnem postopku pozabiti, ter začeti izvajati pravilno. Zato velja o strokovni pomoči začetnikov vsaj dobro razmisliti. Motivacije za tek najdemo na praktično vsakem koraku. V večjih krajih je ta aktivnost organizirana, kar med drugim pomeni, da ima bodisi krog navdušencev, bodisi mesto kjer se izvaja ter številne druge organizirane značilnosti. Prednost pridružitvi takemu krogu navdušencev je v medsebojni pomoči. Največkrat gre za pozitive osebe, ki začetnikom radi priskočijo na pomoč v vseh začetniških težavah. Sicer pa se lahko odločimo tudi za individualno vadbo. K temu nas primora oddaljenost od organizirane oblike, lahko pa imamo sami željo samostojno izvajati tekaško aktivnost. Ker se tako najbolje počutimo.

Tek je prijetna aktivnost, ki krepi telo in duha, pomaga pa tudi pri izboljšanju kakovosti življenja.