Traktorji so delovni stroji .

Po namenu uporabe se traktorji med seboj razlikujejo, osnovne tehnične lastnosti pa ostajajo praktično enake. Tako imajo večinoma dizelski pogonski agregat, izjema so predvsem manjše vrtne izvedbe. Prednost dizelskega agregata je predvsem v gospodarnosti ter boljših raznih drugih karakteristikah. Zato so prevladujoči povsod tam, kjer je obseg del večji. Večinoma se traktorji uporabljajo v kmetijstvu in gozdarstvu, v manjši meri pa tudi na drugih področjih. Področje kmetijstva je zelo široko, zato so temu primerno tudi traktorji lahko različni in prilagojeni specifičnim potrebam. Če si seveda to kupec želi oziroma zahteva. Alternativa je osnovna izvedba, ki se uporablja v različne namene. Taka izbira je dobra povsod tam, kjer so potrebe manjše. Zato so temu primerno traktorji načeloma manj učinkoviti, kar pa se pri manjših uporabniških potrebah praktično ne pozna. Drugače je v primerih, ko je uporaba bistveno večja. Takrat so traktorji največkrat specifično izdelani ali izbrani, saj je le tako mogoče ekonomično izkoristiti investicijo. Za kakšne razlike gre, bomo najhitreje videli v praksi. Tako obstajajo različne izvedbe za različna kmetijska področja, razlike pa so tudi pri izvedbah za uporabo namenjeno v gozdnem gospodarstvu. Kot rečeno je izbira odvisna od investitorja, ki je največkrat tudi uporabnik. Izvedbe za kmetijstvo so drugačne od izvedb za gozdarstvo. Investitor mora predvsem oceniti, kakšna izbira je bolj gospodarna in racionalna, če se odloča za en sam traktor. Pri večjem obsegu predvidenih del v kmetijstvu, bo izbral temu primerno izvedbo. Za morebitna dela v gozdu pa bo nakup prilagodil v okviru ponujenih možnosti. V primeru, da so dela v gozdu manjšega obsega ali deleža ne potrebuje bistvenih sprememb. Za bolj zahtevna opravila pa ima možnost najema ali izposoje druge namenske alternative. Ravno obratno pa se ravna v primeru večjih predvidenih del v gozdarstvu.

Traktorji so danes nepogrešljiv del mehanizacije v kmetijstvu, gozdarstvu in na raznih drugih področjih.