Vaje za oči nam izboljšajo vid .

Vid sodi med najpomembnejše sposobnosti človeškega telesa. Sposobnosti človeka so prilagojene načinu življenja in se skladno z možnostmi, danostmi in zahtevami spreminjajo. Človek, ki živi v urbanem okolju ima drugačne možnost, danosti in zahteve, kot človek, kateri živi na podeželju. Razlike so tudi med ljudmi, ki se večinoma gibljejo pri dnevni svetlobi in ljudmi, ki jim niso tuje aktivnosti ob poslabšani vidljivosti oziroma temi. Vid je sposobnost, ki se lahko prilagodi zahtevam. Pri tem sodelujejo tudi druge sposobnosti kot je sluh, vonj in druge človeške sposobnosti. S kombinacijo vseh sodelujočih sposobnosti zaznave, se človek na eni strani lahko giblje v različnih okoljih, z daljšim aktivnim bivanjem na določenem področju pa se intenzivnost in prisotnost določenih sposobnosti spreminja. Človek, ki se bo gibal v naravnem okolju bo tako predmete v okolici, ki so zanj pomembni, zaznal preko vseh danih sposobnosti. Vaje za oči so skupina aktivnosti, ki pripomorejo k izboljšanemu delovanju organa vida. Predno začnemo izvajati vaje za oči se velja zavedati pomena raznih pripomočkov, ki pripomorejo k varovanju in ohranjanju vida. Vid je kompleksna spodbost, zato vaje za oči ne koristijo v polni meri, če pred tem ne poskrbimo za varovanje in ohranjanje vida. Predvsem izpostavljenosti močni in škodljivi svetlobi se velja izogibati. V ta namen imamo različna očala oziroma zaščito za oči. Ko se človek navzame koristnih učinkov pripomočkov, so slednji samoumevni. Podobno velja za vaje za oči. S koristnimi učinki, ki jih imajo vaje za oči se, bomo vaj lotili z večjim veseljem in zanimanjem. Poleg preprečevanja negativnih posledic, je priporočljivo vaje za oči kombinirati z pravilno prehrano. Za dober vid je koristno predvsem oranžno in rdeče sadje in zelenjava.

Vaje za oči velja vzeti zelo resno, ter se držati koristnih informacij, katere bodo pripomogle k izboljšanju delovanja našega organa vida.

Več si preberite tukaj.