Višja strokovna šola Kranj je ustanova, katere izobraževalni programi so za mnoge referenca. Kakovost višja strokovna šola Kranj dokazuje že vrsto let, dijake šole srečamo na številnih odgovornih, zahtevnih in tudi prepoznavnih delovnih mestih v Sloveniji in v tujini.

Trajnostni razvoj postavlja izobraževanje vedno bolj v ospredje, posledično velja zanj vedno večje povpraševanje. Izobražujemo se konec koncev neprenehoma, vendar je pravo izobraževanje zgolj izobraževanje izobraževalne ustanove.

Višja strokovna šola Kranj, naložba v prihodnost

Izobraževalni programi logistika, elektroenergetika, strojništvo, ekonomist ter poslovni sekretar

Izobraževalni programi logistika, elektroenergetika, strojništvo, ekonomist ter poslovni sekretar so brez dvoma poklici prihodnosti. Zanje ima višja strokovna šola Kranj sodobne izobraževalne prostore in zmogljivosti, nahajajo se v Kranju in Ljubljani. Izobraževalni programi, ki jih nudi višja strokovna šola Kranj so zasnovani sodobno, z upoštevanjem vseh sodobnih teoretičnih znanj in veščin izbranega področja. Teorija in praksa se združita s pomočjo predavateljev, ki so na svojem področju strokovnjaki z bogatim znanjem in izkušnjami. Pogoj za vpis v programe logistika, elektroenergetika, strojništvo, ekonomist ter poslovni sekretar je matura, poklicna matura ali zaključni izpit v katerem koli štiriletnem srednješolskem izobraževanja. Višja strokovna šola Kranj vpisuje preko oddane elektronske vloge, ki se nahaja na spletni strani Višje šolske prijavne službe. Prijavni obrazec na spletni strani se natisne, izpolni ter pošlje s priporočeno pošiljko. Prijavo za vpis pa je možno oddati tudi osebno v referatu šole. Ob vpisu je potrebno priložiti originalna spričevala zadnjih dveh letnikov srednje šole, osebni dokument, zaključno spričevalo ter dve fotografiji. Za dokončanje študija mora študent opraviti vse obveznosti, ki jih nalaga višja strokovna šola Kranj ter uspešno opraviti najmanj osemsto urno praktično usposabljanje in ustrezno zagovarjati diplomsko delo. Po uspešnem zagovoru diplomskega dela višja strokovna šola Kranj podeli strokovni naziv s področja izbranega programa logistika, elektroenergetika, strojništvo, ekonomist ali poslovni sekretar: kar pomeni nazive inženir oziroma inženirka logistike, ekonomist oziroma ekonomistka, inženir oziroma inženirka strojništva, inženir oziroma inženirka elektroenergetike ali poslovni sekretar oziroma poslovna sekretarka.