Vrt je kmetijska površina v bližini bivanjskih objektov.

To značilnost ima vrt že veliko časa, tudi velike kmetije so takšne površine imele v bližini doma. Razlog je bil preprost: sveža zelenjava ter okrasne rastline na dosegu roke. Praktično je to pomenilo, od doma kvečjemu nekaj minut hoda oddaljena površina. Vse ostale površine so bile bolj oddaljene, na njih se je vzgajalo druge kulture. V urbanih naseljih ima pogosto vrt poleg zelenjave tudi sadovnjak. Pri klasičnih kmetijah so bile vzgoji sadja namenjene ločene in največkrat bolj od doma bolj oddaljene površine. V urbanih naseljih so površine večinoma omejene, zato ima vrt bistveno bolj skoncentrirano sestavo. Torej imamo zelenjavo, sadje, okrasne rastline ter vse ostalo bistveno bolj strnjeno na manjši površini. V izjemnih primerih je vrt v urbanih naseljih večja površina, ki bi zadoščala za pravcato majhno kmetijo. Takšne površine so bodisi ostanek nekdanje večje površine, ki je lastniku ostala. Ali pa investitor namenoma kupi večjo površino za na splošno večjo kakovost bivanja. V tem primeru vrt k večji kakovosti bivanja prispeva z pridelki, lahko pa tudi z površino. Večja površina namreč pomeni, da so lastnik in drugi prebivalci bolj oddaljeni od sosedov ter tudi hrupa ulice oziroma drugega vsakdanjega dogajanja. Takšne primere najdemo v nekaterih starih mestih, kjer imamo poleg strnjenega naselja večjo zeleno površino kot del parcele. Površina je dovolj velika, da bi na njej lahko postavili naselje z vsaj ducatom klasičnih hiš. Imeti takšen vrt oziroma zeleno površino v mestu je danes prestiž ter tudi zelo dobra investicija. Zelene površine na urbanih območjih so vedno iskane, zanimanje bo zagotovo tudi v prihodnosti. Višina investicije je odvisna od stopnje urbanizacije, povpraševanja in ponudbe ter od drugih dejavnikov. Cena je ob nastajanju ali pred začetkom nastajanja naselja razumljivo nižja, ob bolj ali manj dokončni podobi urbanega področja pa neprimerno višja.

Vrt je vedno dobra investicija. Preverite naše izdelke v spletni trgovini.