Vrtne mize so množica možnosti , s katerimi nam je omogočeno doseganje najrazličnejših lastnosti, učinkov in namenov.

Estetsko lahko vrtne mize sovpadajo z okolico, takšne pravzaprav morajo biti. Verjetno si pred staro brunarico nihče ne želi vrtne mize iz plastičnih mas, ker težko rečemo, da tja sodi kaj drugega kot lesena miza. V sodobno oblikovano okolico tudi ne sodijo klasični oblikovalski prijemi in materiali, ampak morajo biti materiali in oblika prilagojeni sodobni okolici. Vrtne mize so tako lahko pomemben in zahteven element. Množica oblikovnih in drugih značilnosti pa kupce zmede. K sreči je ob nakupu v kvalitetnih trgovinah vedno na voljo prodajno osebje, ki vrtne mize dobro poza. Vrtne mize so jim znane z na eni strani naborom informacij, katere nudijo prodajni zastopniki, na drugi pa množica kupcev, ki je v trgovini že nakupovala. Prodajni zastopniki so v tesnem stiku z proizvajalci, znana jim je množica informacij, ki se tičejo izdelka v vseh fazah od razvoja in zasnove, do izdelave. Prodajno osebje bo znalo veliko koristnih informacij nuditi, tudi na račun izkušenj z kupci. V trgovini vrtne mize obiskovalci tako ogledujejo kot kupujejo. V kontaktu z prodajnim osebjem obiskovalci posredujejo mnogo informacij glede njihovega dojemanja vrtne mize, ki je pred njimi postavljena v ocenjevanje. Beseda dve o materialih, izdelavi, praktičnosti, uporabnosti, se prodajnemu osebju pokaže kot dodatne informacije, katere se lahko posredujejo naslednjemu kupcu. Pomembnost takih informacij je v človeški lastnosti, ki je omejena na individualen spekter lastnosti. Ta isti spekter je pri vsakem človeku različen, zato smo ljudje za spremembe včasih kot rečemo slepi. K sreči človeška družba omogoča, da se množica spektrov, lahko spremeni v prijetno izkušnjo. Tako nam bo prodajno osebje lahko predlagalo ma dobre lastnosti , ki so nam bil pred kratkim neznanka. Dobre lastnosti, ki so nam bile pred tem neznane so materiali, izvedba in druge podobne lastnosti.

Vrtne mize izbirajo modro.