Vrtne mize so uporabne in lepe .

Seveda si mora lastnik takšne vrtne mize želeti in jih izbrati. Poleg tega so lahko vrtne mize enostavne in preproste. Cenovna dostopnost je lahko tudi lastnost, ki jo cenijo nekateri kupci. Lahko bi rekli, da imamo vrtne mize za tisoč in en okus. Uporabne in lepe vrtne mize so predvsem tiste, ki se odlikujejo v množici uporabnih namenov ter so hkrati oblikovno vrhunsko zasnovane in izdelane. Takim zahtevam ne ustrezajo vse vrtne mize. Uporabnost in dober oblikovnih pečat lahko dajo le redke vrtne mize. Oblikovno vrhunsko zasnovane in izdelane mize mora kupec tudi ceniti, sicer pa se lahko odločit tudi za vrtne mize, ki niso uporabne in lepe. Uporabne vrtne mize cenijo predvsem kupci, ki želijo dolgotrajne uporabe v različne namene. Nameni za katere se lahko vrtne mize uporabijo so lahko mnoge. Uporabne in lepe vrtne mize se uporabljajo v vseh letnih časih tako v okolici doma, kot tudi v notranjosti doma. V okolici doma so vrtne mize namenjene urejanju okolice doma, pridelavi hrane, obedovanju, pisanju ter mnogim drugim opravilom. Seveda v temu primernem letnem času, ki dovoljuje našteta opravila opravljati. V obdobjih, ki jih zaznamujejo nizke temperature, veter ter druge neugodne razmere, se lahko uporabne in lepe vrtne mize prenese v notranjost doma. Tam lahko služi kot pomožna miza v točno določnemu prostoru za točno določene namene. Če je dobro izbrana lahko dopolnjuje mizo v notranjosti doma, ki je sicer namenjena vsem pomembnim opravilom značilne za mizo. Ob slovenskostih, ko moramo za mizo posestvi večje število gostov, lahko vrtna miza nadomesti manjkajoči prostor. Izbira uporabne in lepe vrtne mize je v tem primeru ključna in nenadomestljiva. Že pomanjkanje lastnosti prilagajanja v lastnosti lahko onemogoči uporabnost.

Tudi estetika lahko vpliva na to, da so vrtne mize lahko v zimskem času bolj ali manj uporabne v notranjosti doma.