Zakon o delovnih razmerjih je osnova za zdravo delovno okolje

Zakon o delovnih razmerjih je osnova za zdravo delovno okolje ter doseganje ciljev vseh udeležencev.

Osnova za zakon o delovnih razmerjih je sklenjena pogodba o zaposlitvi. Na njegovi osnovi se zaposleni lahko vključi v proces dela prostovoljno ob zagotovilu zagotavljanja vseh zakonsko in na druge načine predpisanih pravic. Pravice zaposlenega so predvsem zagotavljanje varnega delovnega okolja, osebnostnih pravic ter prejemanje plačila za opravljeno delo. Delodajalca zakon o delovnih razmerjih smatra kot osebo, ki določi pogoje in druge značilnosti opravljanja dela znotraj zakonskih okvirov. Zaposlenega zaposli z namenom doseganja zastavljenih poslovnih ciljev. Delodajalcu zakon o delovnih razmerjih daje možnost, da v primeru neizpolnjevanja dogovorjenih obveznosti ukrepa. Pogodbo delodajalec lahko prekine ter sklene novo z novim zaposlenim. Tudi zaposlenemu zakon o delovnih razmerjih daje možnost, da prekine pogodbo o zaposlitvi iz točno določenih razlogov. Pravica sklepanja pogodbe o zaposlitvi ter prekinitve pogodbe o zaposlitvi je za delodajalca in zaposlenega pomembna. Zaposlenemu je zakon o delovnih razmerjih pomemben, toliko bolj pa je pomembna njegova sposobnost izvrševanja zadanih nalog ter sprotno in učinkovito prilagajanje novim posrednim ali neposrednim zahtevam. Z večjo sposobnostjo izvrševanja in prilagajanja je na trgu bolj konkurenčen, s tem mu je zagotovljena večja zaposlitvena varnost. Podobno je na trgu dela veliko zanimanje za delodajalce, ki vestno izpolnjujejo svoje obveznosti do zaposlenih ter zagotavljajo dobro delovno okolje. Podobno je tudi zakon o delovnih razmerjih za delodajalca pomemben pravni okvir, še bolj pomembno pa je iz dneva v dan ter številnim spremembam in pritiskom konkurence navkljub zagotavljati ustvarjalo in na splošno dobro delovno okolje. Med drugim to pomeni tudi reševanje težav, nesporazumov in drugih ovir, ki v sodobnem, dinamičnem in konkurenčnem okolju niso redkost. Bolje se jih je sicer izogibati, še bolje pa je biti pripravljen na njihovo učinkovito odpravljanje.

Zakon o delovnih razmerjih je pravna podlaga za uspešno in konkurenčno delovno okolje. Dodatne informacije so na voljo v naslednjem članku 4 koraki za zaposlitev delavca.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja