krčne žile

Zavarovalnica dober poslovni odnos

Zavarovalnica mora skrbeti za dober poslovni odnos do zavarovancev, kot tudi konkurence ter vsega sodelujočega okolja.

Poslovanje na zavarovalniškem trgu zahteva, da zavarovalnica spoštuje dobre poslovne odnose ter se aktivno vključuje v reševanje vsega, kar bi jih lahko ogrozilo. Dober ugled je zelo pomemben za uspešno delovanje in poslovanje, zato si ga želi vsak, ki opravlja na trgu pridobitno dejavnost, prizadeva ohranjati vedno in povsod. Z ugledom imamo vnaprej zagotovljene številne prednosti. Tako se pri odločitvah za določen izdelek ali storitev v mnogih primerih zanesemo na dober ugled. Vemo, da bomo spričo njega, dobili dober izdelek ali storitev. Če temu ne bi bilo tako, ga ponudnik ne bi vključil v svoj prodajni program izdelkov ali storitev. Z namenom ohranjanja dobrega ugleda zavarovalnica predvsem strmi k ohranjanju medsebojnega zaupanja ter zaščiti pravic in koristi stranke z hkratnim zahtevanjem upoštevanja pravil in načel zavarovalniške stroke. Poslovanje mora potekati v slovenskem jeziku, razen v primerih, ko je zaradi predmeta tujega zavarovanja potrebno uporabljati tuj jezik. V komunikaciji s strankami se mora zavarovalnica jasno in razločno nazivati, zavarovalne listine pa morajo biti opremljene z vsemi bistvenimi elementi zavarovalne pogodbe. Dobrim poslovnim odnosom v prid se mora izogibati nedopustnim ravnanjem. Nedopustno ravnanje, katerega se mora zavarovalnica izogibati je predvsem posredovanje netočnih podatkov, posredovanje podatkov o zavarovancev neupravičenim osebam, zavlačevanja postopkov obravnava škode, odklanjanja izplačila odškodnine in na splošno izogibanju izvrševanja lastnih obveznosti. Do vseh strank mora biti poštena, vse stranke morajo biti obravnavane enakopravno. Izjema so primeri, ko obstajajo utemeljeni razlogi za različno obravnavo. Svoje stranke mora zavarovalnica aktivno, pošteno in aktualno obveščati o vseh novostih in spremembah, ki imajo vpliv na sklenjene dogovore ali na splošno. S tem je vzpostavljen temelj zaupanja med njo ter zavarovanci.

Zavarovalnica je pri ohranjanju obstoječih strank in pridobivanju novih zelo odvisna od dobrega imena in dobrega poslovnega odnosa.

En odziv na “Zavarovalnica dober poslovni odnos”

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja