Zavod za zaposlovanje, strokovna podpora

Zavod za zaposlovanje je strokovna podpora pri iskanju najboljše možnosti na trgu dela.

Trg dela sestavljajo ponudba in povpraševanje ter podpora, ki skrbi, da vse poteka v skladu z zakoni, standardi in predpisi ter do soočenja ponudbe in povpraševanja dejansko pride. Pomemben predstavnik podpore je zavod za zaposlovanje, ki posreduje med povpraševanjem in ponudbo na trgu dela, izvaja karierno orientacijo, zavarovanje za primer brezposelnosti, ukrepe aktivne politike zaposlovanja, izdaja delovna dovoljenja, ustvarja razvojna in druga strokovna gradiva ter skrbi za informiranost. Ker je trg dela kompleksen, lahko s svojim znanjem in izkušnjam pomaga mnogim v primeru nastalih težav ali ovir. Posredovanje med ponudbo in povpraševanje zavod za zaposlovanje opravlja pregledno, kar pomeni, da lahko tako ponudba kot povpraševanje vsak trenutek dobi ustrezne informacije ali pa informacije posreduje. Karierno svetovanje je pomoč, ki jo zavod za zaposlovanje nudi preko svetovalcev. Preko pogovora lahko brezposelni osebi ali osebi, ki išče drugo zaposlitev, pomaga pri izbiri, določanju ter doseganju kariernih ciljev . Gre za raziskavo možnosti, na podlagi aktualnega stanja ter trendov, ki se nakazujejo za prihodnost. Aktualno stanje pomeni stanje na trgu ter trenutne sposobnosti, izobrazba in druge lastnosti osebe, ki je brezposelna ali išče drugo zaposlitev. Na trgu dela se preko pomoči svetovalca lahko prepozna nove možnosti, ki pa jih lahko doseže z dodatnim izobraževanjem in usposabljanjem. Verjetno najboljša pa je kombinacija pomoči, ki jo nudi zavod za zaposlovanje ter samopomoč. Zavod najbolj koristi z aktualnimi informacijami, samopomoč pa z osebnimi izkušnjami. Aktualne informacije so koristne zaradi dinamike dogajanja na trgu dela. Kar danes nudi zavod za zaposlovanje, trg dela in drugi, se jutri spremeni, postane drugače. Samopomoč pa je temelj na katerem lahko aktualne informacije pridejo do izraza in nudijo učinek. Svoje znanje in sposobnosti lahko trenutni situaciji temu primerno najbolje prilagodimo ter vnovčimo.

Zavod za zaposlovanje je pomembna ustanova na trgu dela.

https://www.mojazaposlitev.si/

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.