ZDA so velika dežela .

Velika dežela so ZDA, ker se nahajajo na prostranem ozemlju med Atlantikom in Tihim oceanom. Ozemlje je tako kot prostrano, tudi zelo raznoliko. ZDA so tudi z vidika prebivalstva ter gostote naseljenosti zelo raznolike. Na eni strani imamo gosto naseljena obalna mesta in področja, na drugi strani imamo notranje predele države, kjer je gostota naseljenosti majhna. Zaradi dobrih povezav so
ZDA za obiskovalce zanimive. ZDA so poleg tega zanimive zaradi kulture in globalnega vpliva. Zanimivosti so ZDA zgradile v razmeroma kratkem času. Kar naredi ZDA vsaj tako zanimive, kot dele sveta, kjer je zgodovina sodobnega človeštva prisotna že bistveno dlje časa. Zaradi raznolikosti si je mogoče zagotoviti tudi barvit dopust . Ker je poleg raznolike pokrajine tudi raznoliko podnebje, se lahko turisti odločijo za čisto svoj način bivanja. Obalna območja predstavljajo prijetno priložnost pobega pred evropsko zimo. Nekateri deli Združenih držav se nahajajo v območju, kjer so tudi najbolj hladni deli leta prijetni za bivanje. Vsekakor pa je možno doživeti tudi zime, ki so na moč podobne evropskim. Za vsakega nekaj na kratko. Dobrodošlo pri potovanju je tudi povezovanje krajev. Povezanost krajev, dežel, pokrajin in drugih ciljev potovanja je odlično. Povezave so lahko hitre, enostavne in sodobne, ali pa bolj umirjene in sproščene. Letalske povezave so v Ameriki dobre tako z drugimi deli sveta, kot tudi v notranjosti dežele. Ker posamezne dele države ločijo več tisoč kilometrov dolge razdalje, je tak način prevoza odličen za vse, ki želijo v kratkem času obiskovati oddaljena območja. Obstajajo pa tudi sicer daljši, vendar bolj slikoviti načini spoznavanja Združenih držav. Na njenem ozemlju je gradnja sodobnih prometnic razmeroma nova, zato pa obstajajo tudi klasične, stare ceste. Slednje omogočajo spoznavanje starejše zgodovine, ki se je dogajala ob starih cestah.

ZDA so pogost in priljubljen cilj za zelo različne načine potovanja ter raznolike cilje.